2012. május 13., vasárnap

Sorsod a kezedben,,Ha rájössz, mi a legmélyebb meggyőződésed, kezedben lesz a kulcs az életedhez.”

Ha akarjuk, ha nem, folyamatosan jeleket küldünk a külvilágba, és jelzéseink találkoznak mások energiáival. Ha azonos a hullámhosszunk, energiáik akaratlanul is ráhangolódnak a miénkre. Ha ezek az energiák különböznek, nem alakul ki ez a kapcsolat. Mivel mindennel összeköttetésben állunk, gondolataink, hitünk által teremtett rezgésterünk mások rezgésterét is mozgásba lendíti.
Ha ezt a képességet céltudatosan használjuk, saját akaratunk szerint alakíthatjuk életünket. Ennek feltétele, hogy ismerjük meggyőződéseinket és gondolataink valódi tartalmát, és ez által megtanuljuk tudatosan irányítani őket, kételyek, és gyengeség nélkül.
Mikor energiával ruházunk fel egy gondolatot, és feltétel nélkül hiszünk valamiben, akkor mindez megvalósul életünkben. Mivel ez a negatív gondolatokra is érvényes, változtassunk nézeteinken. Kezdhetjük például azzal, hogy más szemmel tekintünk mindennapjainkra. Először is azt kell megértenünk, hogy miként lépünk kapcsolatba a minket körülvevő világgal, és miképp változtathatnánk meg rezgésterünket, hogy általa olyan élményeket vonzzunk az életünkbe, amilyenekre vágyunk. A legfontosabb lépés ehhez az, hogy nem kívülállóként, hanem a világ részeként tekintünk magunkra. Ne adjuk át magunkat negatív gondolatoknak, mivel ezek olyan rezgéseket hoznak létre, és olyan irányba terelik az életünket, amilyenbe nem akarjuk. Ha változtatunk ezen a gondolati mintán, és a magunkról alkotott negatív véleményünkön, akkor az addig ártalmas erőterünkre reagáló eseményekkel és személyekkel már nem leszünk egy hullámhosszon, ezért el is tűnnek az életünkből. Új élmények és tapasztalatok váltják fel őket, olyanok, amelyekkel pozitív gondolataink révén kerülünk kapcsolatba.
Világunkban csak az valósulhat meg, amiben mélységesen hiszünk. Önmagunkról táplált véleményünk szab irányt földi életünknek. Ez természetesen azt is jelenti, hogy csak akkor lesz erőnk és hatalmunk sorsunkat alakítani, ha megtanuljuk megérteni, hogy minden erő és minden hatalom belőlünk fakad, és nem a külvilágból ér minket. A külvilág ugyanis saját belsőnk tükre.